Banner
20
NAP
30
ÓRA
40
PERC
50
MÁSODPERC

Program

2020. október 14. - Szerda

14:00-14:05
Fővédnöki köszöntő - (DR. MARUZSA ZOLTÁN)
DR. MARUZSA ZOLTÁN
köznevelésért felelős államtitkár, EMMI
14:05-14:45
Hogyan legyek jobb tanár a digitalizációval? - (HORVÁTH ÁDÁM)
HORVÁTH ÁDÁM
központvezető, DPMK
14:45-14:50
Szünet
14:50-15:05
Nemzetközi tapasztalatok az oktatás digitális átállásáról - (BRIAN BAPTISTA)
BRIAN BAPTISTA
CEO, T4 – Human Capacity Group
15:05-15:10
Szünet
15:10-15:40
Digitális kompetencia a köznevelésben - (LOBODA ZOLTÁN)
LOBODA ZOLTÁN
divízióvezető, Digitális Kompetencia Divízió

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának átfogó célja a digitális kompetencia fejlesztése az oktatásban és képzésben. Az előadás a DOS végrehajtása kapcsán tárgyalja az utóbbi években zajlott rendszerszerű fejlesztéseket. Az előadás áttekintést ad a köznevelési ágazatban zajló digitáliskompetencia-fejlesztésről és a DigKomp keretrendszerről, valamint bemutatásra kerül az Állampolgári Digitális Kompetencia Keret tervezete.
15:40-15:45
Szünet
15:45-16:15
Az iskola digitális érettsége - (GENÁHL KRISZTINA)
GENÁHL KRISZTINA
szakmai vezető, EFOP 3.2.15 – VEKOP-17, DPMK

A 21. század kihívásaira az iskolának folyamatosan válaszokat és megoldásokat kell kínálnia. Ezen kihívások közé tartozik a digitalizáció, ami az oktatásügyet sem hagyja érintetlenül. A koronavírus járvány idején bevezetett digitális munkarend tette világossá és vált mindenki számára kézelfogható valósággá, hogy a tanítás-tanulás folyamatába beágyazni a digitalizáció által nyújtott lehetőségeket elkerülhetetlen, de nem mindig könnyű feladat. Ennek okán is egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy az oktatás szereplői, fenntartók, iskolavezetők, pedagógusok, szülők és tanulók megismerjék, hogy mit jelent a digitalizáció az iskolában, milyen területeket érint az intézményi digitális kompetencia, és az iskolák hol tartanak a digitális transzformáció/átmenet folyamatában, avagy az intézmények milyen szinten állnak a digitális érettség tekintetében.

Az iskola digitális fejlődése során a megtett út legalább olyan fontos, mint a cél maga, ezért egy állapotfelmérő, visszajelző rendszer feltárhatja az iskola lehetőségeit és nehézségeit, a háttérben lévő tényezőket, amelyek segítik vagy éppen gátolják az iskolát a digitális érettség felé vezető úton. Mindezekre az kérdésekre segít megtalálni a választ a Digitális Névjegy Rendszer. A Digitális Névjegy Rendszer (DNR) olyan komplex intézményi visszajelző és fejlesztőeszköz, mely alkalmas az iskolák digitális fejlettségi szintjének meghatározására. Az online platformon működő rendszer használata hozzájárul ahhoz, hogy az iskola minél hatékonyabban tudja kihasználni a digitalizáció eredményeit és minél magasabb szinten tudja fejleszteni a tanulók digitális kompetenciáját.

A rendszer célja sokrétű, hiszen a visszajelzést és fejlesztési javaslatokat egyaránt adó funkciók révén strukturált formában nyújt információkat a köznevelési intézmény digitális érettségéről és a fejlődés lehetséges lépéseiről. A DNR az iskola digitális átmenetének folyamatában elfoglalt helyzetéről nyújt pillanatképet: az ehhez vezető út – azaz a rendszer használata – pedig segíti, megerősíti az iskola szereplőinek komplex gondolkodását a digitális iskoláról és annak valamennyi területéről, és megmutatja továbblépés lehetőségeit. A DNR elsődleges feladata a digitális átmenet támogatása, azonban nem szolgál sem minősítési, sem rangsorolási célokat, ahogy a személyes, interjúkra épülő fejlesztést sem helyettesíti.

2020. október 15. - Csütörtök

14:00-14:20
Digitális munkarend a Herman Tudásközpontban - (TÓSZEGI ATTILA)
TÓSZEGI ATTILA
igazgató, Herman Ottó Tudásközpont, Budapest

A Herman Ottó Tudásközpont digitális munkarendjének bemutatásán keresztül ismertetek egy példát arra, hogyan lehet egy szervezet előtt álló problémát tanulási folyamattá alakítani. Azaz a járványügyi helyzet miatt elrendelt digitális munkarend hogyan segítette digitális transzformációnkat. Előadásom célja az is, hogy néhány praktikus, gyorsan bevethető, bevált módszert is bemutassak az érdeklődő kollégák számára: hetirendkészítés, tippek interaktív online órák tartásához, Támogató Központ kialakítása, kitűzők és elismerések készítése.
14:20-14:40
Online az iskolában. Egy határon túli magyar iskola távoktatási megoldásai - (GÖBLÖS PÉTER)
GÖBLÖS PÉTER
tanító, Cseh Károly Általános Iskola, Ada

17 éve dolgozom pedagógusként. Munkámban mindig szívesen ötvöztem a hagyományos pedagógiai módszereket a friss, modern elemekkel. Jelenleg az adai Cseh Károly Általános Iskola törökfalusi alsós tagozatán tanítok. Az elmúlt néhány év folyamán sikerült iskolánkat olyan információs és kommunikációs technológiai eszközökkel felszerelni, amely által egy kis, falusi iskolában kialakulhatott egy nagyon korszerű tanulásszervezési módszer. Előadásomban ezeket a módszereket és alkalmazásokat mutatom be.
14:40-14:45
Szünet
14:45-15:45
Kerekasztal-beszélgetés a digitális munkarend tapasztalatairól. - (DR. MARUZSA ZOLTÁN, HAJNAL GABRIELLA, HORVÁTH ÁDÁM, DR. FARKAS ATTILA ERIK, BARTA JÓZSEF, MOSS LÁSZLÓ, DR. FŐZŐ ATTILA LÁSZLÓ, JÁNOSSY ZSOLT)
2020 tavaszán a koronavírus-járvány alaposan felforgatta életünket, hatással volt – és van azóta is – az életünk szinte minden területére. A március 16-ától bevezetett digitális munkarend magától értetődő módon óriási feladat elé állította az oktatás minden szereplőjét: a tanulókat, a tanárokat, az intézményvezetőket, magát az oktatáspolitikát, sőt a szülőket is.

Sajnos a járványnak még nincs vége, sőt naponta születnek újabb és újabb fertőzöttségi rekordok, az iskolákban ugyanakkor a megszokott jelenléti oktatás folyik. A távtanítás rövid időre csak néhány iskolát és osztályt érint, de nem tudhatjuk, hogy a jövőben nem lesz-e szükség arra, hogy újra digitális munkarendre álljon át az oktatás.

A digitális munkarend tapasztalatairól szóló kerekasztal beszélgetés az oktatáspolitika és -irányítás meghatározó szereplői, intézményvezetők, gyakorló pedagógusok és digitális oktatási szakértők részvételével arra keresi a választ, hogyan lehetne jobban felkészülve, a modern pedagógia szélesebb körű felhasználásával, jobb eszközellátottsággal hatékonyabbá tenni a tanulást, ha a vírushelyzet miatt esetleg újra be kell zárni az iskolákat. A beszélgetés ugyanakkor minden bizonnyal olyan információkkal, ötletekkel módszerekkel és jó gyakorlatokkal is szolgál majd, amelyek a jelenléti oktatásban is jól támogathatják a technológiát használó pedagógusok munkáját.

DR. MARUZSA ZOLTÁN
köznevelésért felelős államtitkár, EMMI

HAJNAL GABRIELLA
elnök, Klebelsberg Központ

BARTA JÓZSEF
igazgató, Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Edelény

MOSS LÁSZLÓ
igazgató, Eötvös József Gimnázium, Budapest

DR. FARKAS ATTILA ERIK
állandó szakértő, Digitális Jólét Program Digitális Gyermekvédelmi Stratégia

DR. FŐZŐ ATTILA LÁSZLÓ
senior digitális fejlesztő, DPMK

JÁNOSSY ZSOLT
senior digitális fejlesztő, DPMK

A beszélgetés moderátora: HORVÁTH ÁDÁM
központvezető, DPMK

2020. október 16. - Péntek

14:00-14:20
A horizontális tudásmegosztó felület jó gyakorlatai - (SZABADOS TÍMEA, FARKAS ANDREA)
SZABADOS TÍMEA
digitális fejlesztő, DPMK

FARKAS ANDREA
senior digitális fejlesztő, DPMK

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) kiemelt feladata a digitális pedagógia módszertani megoldásainak bemutatása. A szakmai szempontok alapján gyűjtött, kiválasztott és értékelt, illetve módszertani lektoráláson is átesett pedagógiai tervek, módszertani anyagok a DPMK horizontális tudásmegosztó felületén, a tudasbazis.dpmk.hu portálon válnak elérhetővé a szakemberek számára 2020 októberétől. A szolgáltatás segítségével mintákat: óraterveket, tematikus terveket, projektterveket, bevált jó gyakorlatokat ismerhetnek meg a pedagógusok, az intézményvezetők és a módszertani szakemberek a digitáliskompetencia-fejlesztés eredményes megvalósítása érdekében. A hároméves gyűjtés több mint 200 eredménytermékébe és a feldolgozás módszertanába pillanthatnak be az érdeklődők az előadás során.
14:20-14:40
A Digitális Témahét tapasztalatai - (DR. FŐZŐ ATTILA LÁSZLÓ)
DR. FŐZŐ ATTILA LÁSZLÓ
senior digitális fejlesztő, DPMK

A 2019/2020-as tanévben a Digitális Témahét március 23. és 27. között került megrendezésre. Azonban a Kormány a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) számú határozata alapján 2020. március 16-ától a köznevelés digitális munkarendre állt át. Ennek megfelelően a Digitális Témahét megvalósítása újragondolásra került. A programsorozat nem maradt el, hanem időben sokkal hosszabb időtartamban és részben újabb szakmai tartalommal valósult meg, meghosszabbodott a pályázatok benyújtási határideje, miközben a DPMK heti több webináriummal, szakmai kiadványokkal, mintaprojektekkel támogatta a digitális pedagógia módszereit alkalmazó pedagógusokat. A DPMK eddigi gyakorlatának megfelelően a digitális munkarendben is segítette a pedagógusokat és a köznevelési intézményeket a távtanítási körülmények között zajló témahétre való felkészülésükben és a távtanítás megkönnyítésében A digitális munkarend sikeres megvalósulásában ösztönzőleg hatott a Digitális Témahéten való részvétel, hiszen a digitális eszközök használata mellett még indokoltabbá vált a projektpedagógia alkalmazása, amely remélhetőleg beépült számos intézmény szervezeti kultúrájába.
14:40-14:45
Szünet
14:45-15:05
A távolléti oktatás hatása, kiemelten a leszakadó, kimaradó tanulók támogatásában - (KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA)
KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA
senior digitális fejlesztő, DPMK
15:05-15:25
A digitális kompetencia megjelenése a Nat-ban és a kerettantervben, mérőpontok kialakítása - (DR. BAJZÁTH ANGÉLA, SIÓ LÁSZLÓ)
DR. BAJZÁTH ANGÉLA
digitális pedagógiai szakértő, DPMK

A magyar köznevelést szabályozó 2011. évi CXC. törvény 27.§ szerint a nappali rendszerű iskolai oktatás tantermen kívüli digitális munkarendben is megszervezhető, amelyben a pedagógusok és a tanulók kapcsolattartása – a tanulási folyamat értékelése és támogatása céljából – elsősorban digitális eszközök használatával történik. A tantervi szabályozás eszközei a kimeneti szabályozó eszközökkel (egységes vizsgakövetelmények, tanulói teljesítménymérések) együtt gyakorolnak jelentős hatást az nevelés, oktatás tartalmára. A jövőben a kimeneti szabályozó dokumentumok módosításával, frissítésével biztosítani lenne szükséges a központi szabályozó eszközök koherenciáját, a Nemzeti Alaptanterv és az elkészült kerettantervek, a vizsgakövetelmények és az országos mérés-értékelés rendszer közötti következetes, szorosabb összefüggést. A dokumentumokkal biztosított tartalmi szabályozás mellett a kompetenciafejlesztést jelentősen meghatározó osztálytermi pedagógus-tanuló interakciók tartalmának befolyásolásához olyan beavatkozásokra, mérési eszközökre, kompetenciaprofilok meghatározását segítő alkalmazásokra van szükség, amelyek motiválóak mind a diákok, mind a pedagógusok számára. Elemzésünkben a módosított alaptantervet és a nevelés-oktatás 12 évfolyama három képzési szakaszának (az alapfokú nevelés-oktatás szakasza általános iskola 1–4. évfolyam, illetve általános iskola 5–8. évfolyam, valamint a középfokú nevelés-oktatás szakasza gimnázium 9–12. évfolyam) kerettanterveit vizsgáltuk. Áttekintettük, hogy a szabályozó dokumentumokban – amelyek az iskolák helyi tanterveinek, az oktatási rendszer működésének alapját jelentik – miként jelennek meg az oktatás irányítás stratégiai elképzelései a tanulói digitális kompetenciák fejlesztésével összefüggésben.

SIÓ LÁSZLÓ
stratégiai elemző, DPMK

DPMK megbízásából szakpolitikai elemzés készül a köznevelésben a tanulók digitális kompetenciáinak mérés-értékelési rendszerének kialakításához. Ennek során – tekintetbe véve a nemzetközi tapasztalatokat és a hazai mérési-értékelési rendszer sajátosságait – alternatív javaslatok kialakítása történik. A javaslatok figyelembe veszik a tartalmi szabályozásban és a követelményekben megfogalmazottakra, illeszkednek a már létező, illetve fejlesztés alatt álló mérésekhez, értékelésekhez, kitérnek – mások szempontok mellett – a mérések lehetséges céljaira, célcsoportjaira, időpontjaira, módszereire és a mérések tartalmára.
15:25-15:45
Mit adtak nekünk a digitálisok? - (HORVÁTH ÁDÁM)
HORVÁTH ÁDÁM
központvezető, DPMK

REGISZTRÁCIÓ

© 2020. Minden jog fenntartva. Digitális Jólét Program